Rejestr

Rejestr Uchwał Rady Powiatu 2018-2023


Nr Data W sprawie Uwagi
I/1/2018 2018-11-22 powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej
uchwala_nr_1.pdf, imienny_wykaz_glosowania_1.pdf
I/2/2018 2018-11-22 wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Lubańskiego
uchwala_nr_2.pdf
I/3/2018 2018-11-22 wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Lubańskiego
uchwala_nr_3.pdf
I/4/2018 2018-11-22 wyboru Starosty Lubańskiego
uchwala_nr_4.pdf
I/5/2018 2018-11-22 wyboru Wicestarosty Lubańskiego
uchwala_nr_5.pdf
I/6/2018 2018-11-22 wyboru członków Zarządu Powiatu Lubańskiego
uchwala_nr_6.pdf
I/7/2018 2018-11-22 powołania stałej Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu Lubańskiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego
uchwala_nr_7.pdf, imienny_wykaz_glosowania_7.pdf
I/8/2018 2018-11-22 powołania stałej Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Powiatu Lubańskiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego
uchwala_nr_8.pdf, imienny_wykaz_glosowania_8.pdf
I/9/2018 2018-11-22 powołania stałej komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Administracji, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego
uchwala_nr_9.pdf, imienny_wykaz_glosowania_9.pdf
I/10/2018 2018-11-22 powołania stałej Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Socjalnej, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego
uchwala_nr_10.pdf, imienny_wykaz_glosowania_10.pdf


Liczba odwiedzin: 1537