Rejestr

Rejestr Zarządzeń Starosty 2014-2018


Nr Data W sprawie Uwagi
1/2015 2015-01-07 planu finansowego Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2015 roku
Zarzadzenie_nr_1_z_2015.pdf
2/2015 2015-01-09 powołania Komisji ds. protokolarnego przyjęcia lokalu z przeznaczeniem na pomieszczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Zarzadzenie_nr_2_z_2015.pdf
3/2015 2015-01-12 powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą wobec Pani Joanny Rembeckiej-Fontowicz
Zarzadzenie_nr_3_z_2015.pdf
4/2015 2015-01-14 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa obejmującej wyodrębniona działkę gruntu położoną na terenie miasta Lubania przy ul. Podwale, oznaczoną geodezyjnie nr 77/5 o pow. 0,0042 ha, am-1, obręb III Lubań, dla której w Sądzie Rejonowym w Lubaniu prowadzona jest księga wieczysta KW nr JG1L/00037876/9.
Zarzadzenie_nr_4_z_2015.pdf
5/2015 2015-02-05 zasad obsługi informatycznej pracowników Starostwa Powiatowego w Lubaniu
Zarzadzenie_nr_5_z_2015.pdf
6/2015 2015-02-09 zmiany zarządzenia Nr 49/2012 z dnia 7 września 2012 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lubaniu
Zarzadzenie_nr_6_z_2015.pdf
zmienia 49/2012
7/2015 2015-02-10 zmiany zarządzenia nr 64/2010 Starosty Lubańskiego z dnia 22.10.2010 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnościi w Lubaniu.
Zarzadzenie_nr_7_z_2015.pdf
zmienia 64/2010
8/2015 2015-02-10 zmiany zarządzenia nr 57/2014 Starosty Lubańskiego z dnia 6.11.2014 r. w sprawie powołqania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lubaniu
Zarzadzenie_nr_8_z_2015.pdf
zmienia 57/2014
9/2015 2015-02-15 powołania Powiatowej Grupy Roboczej ds. ochrony zabytków przed pożarem i przestępczością
Zarzadzenie_nr_9_z_2015.pdf
10/2015 2015-02-18 sprawozdań i informacji za 2014 rok wynikających z art. 267 ustawy o finansach publicznych sporządzanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Lubaniu.
Zarzadzenie_nr_10_z_2015.pdf


Liczba odwiedzin: 6263