Rejestr

Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu 2014-2018


Nr Data W sprawie Uwagi
1/2014 2014-12-10 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
uchwala_nr_1.pdf
2/2014 2014-12-10 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
uchwala_nr_2.pdf
3/2014 2014-12-10 upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem spraw z zakresu zamówień publicznych powyżej kwoty 30.000 euro.
uchwala_nr_3.pdf
4/2014 2014-12-17 zmiany w budżecie powiatu na rok 2014.
uchwala_nr_4.pdf
5/2014 2014-12-17 przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
uchwala_nr_5.pdf
6/2014 2014-12-17 przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
uchwala_nr_6.pdf
7/2014 2014-12-17 przekazania Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
uchwala_nr_7.pdf
8/2014 2014-12-17 przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wynikających z projektu ERASMUS+, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
uchwala_nr_8.pdf
9/2014 2014-12-17 przekazania Dyrektorowi Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
uchwala_nr_9.pdf
10/2014 2014-12-17 przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
uchwala_nr_10.pdf


Liczba odwiedzin: 11760