Rejestr

Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu 2010-2014


Nr Data W sprawie Uwagi
1/2010 2010-12-14 odwołania Pana Jana Surowca ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku.
uchwala_nr_1.pdf
2/2010 2010-12-14 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku.
uchwala_nr_2.pdf
3/2010 2010-12-14 upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku do składania oświadczeń woli.
uchwala_nr_3.pdf
4/2010 2010-12-14 upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem spraw z zakresu zamówień publicznych powyżej kwoty 14.000 euro.
uchwala_nr_4.pdf
5/2010 2010-12-14 przeprowadzenia przetargu na najem powierzchni użytkowej – 10 m2 położonej w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą o specjalności art. spożywcze oraz w sprawie powołania komisji przetargowej.
uchwala_nr_5.pdf
6/2010 2010-12-14 przekazania Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
uchwala_nr_6.pdf
7/2010 2010-12-23 zmiany w budżecie powiatu na rok 2010 oraz zmiany Uchwały Nr 511/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia planu wykonawczego budżetu Powiatu Lubańskiego i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Lubańskiemu odrębnymi ustawami na 2010 rok.
uchwala_nr_7.pdf, zal_1.pdf, zal_2.pdf, zal_3.pdf, zal_4.pdf
8/2010 2010-12-23 przejęcia części zobowiązań cywilnoprawnych SPZOZ w Lubaniu w likwidacji.
uchwala_nr_8.pdf
9/2010 2010-12-23 upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem spraw z zakresu zamówień publicznych powyżej kwoty 14.000 euro.
uchwala_nr_9.pdf
10/2010 2010-12-27 upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem spraw z zakresu zamówień publicznych powyżej  14.000 euro.
uchwala_nr_10.pdf


Liczba odwiedzin: 8527