Rejestr

Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu 2006-2010


Nr Data W sprawie Uwagi
1/2006 2006-11-30 upoważnienia do złożenia wzorów podpisów.
uchwala_nr_1.pdf
2/2006 2006-12-05 odwołania III (trzeciego) przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej w Smolniku gm. Leśna działka Nr 24/2 o powierzchni 0,4900 ha o urządzonej KW 31983.
uchwala_nr_2.pdf
3/2006 2006-12-12 upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Lubańskiego do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
uchwala_nr_3.pdf
4/2006 2006-12-12 zmiana budżetu powiatu na 2006 rok.
uchwala_nr_4.pdf
5/2006 2006-12-12 powołania Komisji Odbioru Robót na remont mostów w ciągach dróg powiatowych nr 2446D w Wolimierzu w km 3 + 151, nr 246D w Kościelniku w km 1 + 952, nr 2465D Szyszkowej w km 6 + 018.
uchwala_nr_5.pdf
6/2006 2006-12-12 upoważnienia adwokata Krzysztofa Warzyńskiego do Reprezentowania Powiatu Lubańskiego w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Jedynka Wrocławska” S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
uchwala_nr_6.pdf
7/2006 2012-12-19 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Damian Trawniczek).
uchwala_nr_7.pdf
8/2006 2006-12-19 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Joanna Zdanowicz).
uchwala_nr_8.pdf
9/2006 2006-12-19 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Aleksandra Wojtkowiak-Odrzygóżdź).
uchwala_nr_9.pdf
10/2006 2006-12-19 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Monika Tąta-Wieczorek).
uchwala_nr_10.pdf


Liczba odwiedzin: 8523