Rejestr

Rejestr Zarządzeń Starosty 2006-2010


Nr Data W sprawie Uwagi
1/2007 2007-01-04 powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Zarzadzenie_nr_1_z_2007.pdf
Straciło moc – obowiązuje zarządzenie nr 62/2007
2/2007 2007-01-11 zmiany Zarządzenia nr 43/2006 Starosty Lubańskiego z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
Zarzadzenie_nr_2_z_2007.pdf
straciło moc - obowiązuje Zarządzenie nr 35/2008
3/2007 2007-01-12 powołania komisji celem dokonania przeglądu pogwarancyjnego budynku nr 3 i łącznika AA zadania inwestycyjnego
Zarzadzenie_nr_3_z_2007.pdf
Straciło moc
4/2007 2007-01-08 powołania komisji przetargowej na:„Zakup i dostawę tablic rejestracyjnych”
Zarzadzenie_nr_4_z_2007.pdf
Straciło moc
5/2007 2007-01-18 wprowadzenia dyżuru w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubaniu
Zarzadzenie_nr_5_z_2007.pdf
Straciło moc
6/2007 2007-01-19 odwołania dyżuru w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubaniu
Zarzadzenie_nr_6_z_2007.pdf
Straciło moc
7/2007 2007-02-07 zmian w składzie osobowym Powiatowej Rady Zatrudnienia
Zarzadzenie_nr_7_z_2007.pdf
Zmienia zarządzenie nr 34/2004
8/2007 2007-01-29 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na: „Wykonanie prac geodezyjnych’’
Zarzadzenie_nr_8_z_2007.pdf
Straciło moc
9/2007 2007-02-09 zmiany zarządzenia nr 30/2003 Starosty Lubańskiego z dnia 10 września 2003 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Zarzadzenie_nr_9_z_2007.pdf
Zmienia zarządzenie nr 30/2003
10/2007 2007-03-08 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownicze w Starostwie Powiatowym w Lubaniu
Zarzadzenie_nr_10_z_2007.pdf
Straciło moc


Liczba odwiedzin: 5237