Rejestr

Rejestr Zarządzeń Starosty 2010-2014


Nr Data W sprawie Uwagi
1/2011 2011-01-05 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w 2011 roku
Zarzadzenie_Nr_1.pdf
Straciło moc
2/2011 2011-01-03 przeprowadzania treningu ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu lubańskiego.
Zarzadzenie_Nr_2.pdf
Straciło moc
3/2011 2011-01-19 ustalenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Lubaniu na 2011 rok
Zarzadzenie_Nr_3.pdf
Straciło moc
4/2011 2011-02-03 ustalenia stawek, obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Lubaniu, za 1 km przebiegu samochodu osobowego, niebędącego własnością pracodawcy, a używanego do celów służbowych oraz za 1 km przebiegu w podróży samochodem osobowym, niebędącym własnością pracodawcy.
Zarzadzenie_Nr_4.pdf
5/2011 2011-02-10 określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Lubaniu
Zarzadzenie_nr_5_z_2011.pdf
Uchyla zarządzenia nr 42/2006, 4/2007 ; 57/2007; 36/2008; 8/2009; 19/2009; 33/2009; 74/2009, 36/2010; 77/2010, 18/2009, 5/2010, 56/2011, zmienione przez zarządzenie nr 56/2011, 79/2011, 6/2017
6/2011 2011-01-15 powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Zarzadzenie_Nr_6.pdf
straciło moc – obowiązuje zarządzenie nr 10/2012
7/2011 2011-02-16 przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania
Zarzadzenie_Nr_7.pdf
8/2011 2011-02-22 sprawozdań i informacji za 2010 rok sporządzanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Lubaniu wynikających z art. 267 ustawy o finansach publicznych
Zarzadzenie_Nr_8.pdf
Straciło moc
9/2011 2011-03-01 zmiany Zarządzenia nr 37/2008 Starosty Lubańskiego z dnia 1 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia procedury kontroli finansowej-gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Starostwie Powiatowym w Lubaniu
Zarzadzenie_Nr_9.pdf
Zmienia zarządzenie nr 37/2008
10/2011 2011-02-03 zmiany Zarządzenia Nr 60/2008 Starosty Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia
Zarzadzenie_Nr_10.pdf
Zmienia zarządzenie nr 60/2008


Liczba odwiedzin: 4541