Rejestr

Rejestr Zarządzeń Starosty 2002-2006


Nr Data W sprawie Uwagi
1/2003 2003-01-02 zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Zarzadzenie_nr_1_z_2003.pdf
Straciło moc – obowiązuje zarządzenie nr 1/2007
2/2003 2003-01-03 zmiany Zarządzenia Nr 17/2002 Starosty Lubańskiego z dnia 12 czerwca 2002 r. wprowadzenia instrukcji archiwalnej.
Zarzadzenie_Nr_2.pdf
straciło moc - obowiązuje Zarządzenie Nr 32/2012
3/2003 2003-01-03 przyznawania premii dla pracowników obsługi Starostwa Powiatowego w Lubaniu.
Zarzadzenie_nr_3_z_2003.pdf
Straciło moc - Obowiązuje Zarządzenie Nr 32/2009
4/2003 2003-01-08 powołania Komisji Przetargowej powołanej do sprzedaży działki niezabudowanej nr 818/7 o powierzchni 1517 m2 wraz z 1/6 części działki nr 818/10 o powierzchni 953 m2, położonych w Miłoszowie gmina Leśna będących własnością Skarbu Państwa.
Zarzadzenie_nr_4_z_2003.pdf
Straciło moc
5/2003 2003-01-13 powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Zarzadzenie_nr_5_z_2003.pdf
Straciło moc
6/2003 2003-01-13 ogłoszenia konkursu na stanowisko Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej Starostwa Powiatowego w Lubaniu, powołania komisji konkursowej oraz określenia regulaminu tego konkursu
Zarzadzenie_nr_6_z_2003.pdf
Straciło moc
7/2003 2003-01-23 powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz określenia zakresu jego działania
Zarzadzenie_nr_7_z_2003.pdf
Straciło moc – obowiązuje zarządzenie nr 54/2007
8/2003 2003-02-17 ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i powołania Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Lubaniu
Zarzadzenie_nr_8_z_2003.pdf
Straciło moc – obowiązuje Zarządzenie Nr 16/2007
9/2003 2003-03-03 ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Lubaniu.
Zarzadzenie_nr_9_z_2003.pdf
Straciło moc - obowiązuje zarządzenie Nr 54/2008
10/2003 2003-03-28 zmiany zarządzenia Nr 22/1999 Starosty Lubańskiego z dnia 21 września 1999 r., w sprawie ustalenia zasad przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualne oraz dostarczenie odzieży roboczej.
Zarzadzenie_nr_10_z_2003.pdf
Zmienione przez Zarządzenie Nr 15/2006, zmienia Zarządzenie Nr 22/2009


Liczba odwiedzin: 3407