Rejestr

Rejestr Zarządzeń Starosty 1998-2002


Nr Data W sprawie Uwagi
2/1999 1999-01-26 ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Lubaniu
Zarzadzenie_nr_2_z_2009.pdf
Straciło moc – obowiązuje zarządzenie Nr 39/2009
3/1999 1999-01-26 szczegółowych, zasad i trybu działań kontrolnych przeprowadzanych przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Lubaniu.
Zarzadzenie_nr_3_z_1999.pdf
Straciło moc
4/1999 1999-01-26 szczegółowych zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli w Starostwie Powiatowym w Lubaniu.
Zarzadzenie_nr_4_z_1999.pdf
Straciło moc – obowiązuje Zarządzenie Nr 40/2004
5/1999 1999-02-04 ustalenia regulaminu premiowania pracowników obsługi zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Lubaniu.
Zarzadzenie_nr_5_z_1999.pdf
Straciło moc– obowiązuje zarządzenie Nr 3/2003
6/1999 1999-02-09 terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym w Lubaniu w 1999 roku.
Zarzadzenie_nr_6_z_1999.pdf
Straciło moc
7/1999 1999-02-09 powołania komisji sprawdzającej znajomość topografii przez kierowców taksówek osobowych.
Zarzadzenie_nr_7_z_1999.pdf
Straciło moc– obowiązuje Zarządzenie Nr 38/2002
8/1999 1999-03-18 powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Lubaniu.
Zarzadzenie_nr_8_z_1999.pdf
9/1999 1999-04-14 ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Lubaniu.
Zarzadzenie_nr_9_z_1999.pdf
Straciło moc– obowiązuje Zarządzenie Nr 16/2007
10/1999 1999-04-14 Zarządzenie Nr 10/1999 Starosty Lubańskiego w sprawie: instrukcji obiegu dokumentów i kontroli dokumentów księgowych.
Zarzadzenie_nr_10_z_1999_65.pdf
11/1999 1999-04-14 Zarządzenie Nr 11/1999 Starosty Lubańskiego z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie: zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.
Zarzadzenie_nr_11_z_1999.pdf


Liczba odwiedzin: 3771