Rejestr

Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu 1998-2002


Nr Data W sprawie Uwagi
1/1998 1998-12-08 upoważnienia do zawarcia terminowej umowy obsługi budżetu Powiatu Lubańskiego.
uchwala_nr__1.pdf
1a/1998 1998-12-08 upoważnienia Sekretarza Powiatu Lubańskiego do składania oświadczeń woli.
Nr_1a.pdf
3/1999 1999-01-12 powołania Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu.
uchwala_nr__3.pdf
4/1999 1999-03-25 uchwalenia regulaminu organizacyjnego powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu.
uchwala_nr_4.pdf
Zmieniona przez uchwałę Nr 113/2000. Uchylona przez uchwałę Nr 95/2011.
5/1999 1999-03-16 upoważnienia dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych do prowadzenia spraw związanych z naliczaniem i egzekwowaniem należności za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo–wychowawczych.
uchwala_nr__5.pdf
6/1999 1999-03-16 powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w szkołach powiatu lubańskiego.
uchwala_nr_6.pdf
7/1999 1999-03-25 uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu.
uchwala_nr__7.pdf
Zmieniona przez uchwały Nr : 465/2000; 156/2004.
8/1999 1999-04-06 udzielenia upoważnienia do zawierania umów cywilno–prawnych w zakresie likwidacji barier urbanistycznych i architektonicznych oraz w komunikowaniu się i pełnomocnictwa do podejmowania decyzji w zakresie dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych.
uchwala_nr_8.pdf
9/1999 1999-04-06 harmonogramu przygotowania strategii rozwoju powiatu lubańskiego.
uchwala_nr_9.pdf
10/1999 1999-04-15 zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu powiatu lubańskiego na 1999 rok.
uchwala_nr_10_zalaczniki_w_BRP.pdf


Liczba odwiedzin: 6802