Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-12 15:14:12 Konkursy / Zarząd Powiatu Lubańskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Lubańskiego na rok 2019. Katarzyna Zubiak Publikacja artykułu
2019-02-12 15:07:03 Rada Powiatu Lubańskiego / Komisje Rady Powiatu Lubańskiego Magdalena Kusiak Edycja artykułu
2019-02-12 15:04:23 Rada Powiatu Lubańskiego / Komisje Rady Powiatu Lubańskiego Magdalena Kusiak Edycja artykułu
2019-02-12 15:00:05 Interpelacje i zapytania / Interpelacje VI kadencja 2018 - 2023 Magdalena Kusiak Edycja artykułu
2019-02-12 14:50:17 Zamówienia publiczne otwarte / ZAPYTANIE DOTYCZĄCE WYCENY SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -MIKROBUS 9-CIO OSOBOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU JEDNEJ OSOBY NA WÓZKU INWALIDZKIM Ewa Sobol Publikacja artykułu
2019-02-12 14:29:29 Zamówienia publiczne otwarte / Zakup i dostawa wyposażenia firmy uczniowskiej "Najlepsze Przyjęcie”. UWAGA: Zmiana OPZ, zmiana terminu. Ewa Sobol Edycja artykułu
2019-02-11 15:48:55 Zamówienia publiczne otwarte / Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu Ewa Sobol Publikacja artykułu
2019-02-11 15:43:34 Zamówienia publiczne otwarte / Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla biura projektu ,,Společná cesta k podnikavosti na školách / Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach“ Ewa Sobol Edycja artykułu
2019-02-11 12:55:03 Zamówienia publiczne otwarte / Prośba o wycenę/oszacowanie kosztów świadczenia usługi przewozu osób na potrzeby realizacji projektu Kom(m)ando „ZurHilfe/Na Pomoc!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Ewa Sobol Publikacja artykułu
2019-02-11 11:40:47 Zamówienia publiczne otwarte / UWAGA- ZMIANA TREŚCI SIWZ! Dostawa mebli wraz z montażem do pracowni logistycznej Ewa Sobol Edycja artykułu