Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-15 13:50:25 Rada Powiatu Lubańskiego / Komisje Rady Powiatu Lubańskiego Magdalena Kusiak Edycja artykułu
2019-02-15 13:20:34 Zamówienia publiczne otwarte / Zakup i dostawa sprzętu do sublimacji- wyposażenia firmy uczniowskiej Agencja Reklamy Wizualnej „KZL”. Ewa Sobol Edycja artykułu
2019-02-15 12:41:09 Przetargi otwarte / II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa - dz. nr 91/2 i nr 93 am-2, obr.III-Lubań, ul.Podwale 1 - teren byłego Aresztu Śledczego w Lubaniu Elwira Śmigielska Edycja artykułu
2019-02-14 15:35:34 Zamówienia publiczne otwarte / UWAGA! ZMIANA OPZ Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego wyposażenia firmy uczniowskiej Doradztwo finansowe i podatkowe "EKOMOMIK" Ewa Sobol Edycja artykułu
2019-02-14 15:17:27 Wyniki konkursu na wolne stanowisko urzędnicze / Informacja Starosty Lubańskiego o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Marzena Sokulska-Tropiejko Publikacja artykułu
2019-02-14 09:36:36 Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności nieruchomości. Elwira Śmigielska Edycja artykułu
2019-02-14 09:14:15 Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Elwira Śmigielska Edycja artykułu
2019-02-13 11:44:44 Biuro Rzeczy Znalezionych / Biuro Rzeczy Znalezionych Anna Humen Edycja artykułu
2019-02-13 11:22:45 Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Elwira Śmigielska Edycja artykułu
2019-02-13 10:05:12 Wieloletnia Prognoza Finansowa / Uchwała Nr III/32/2018 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego. Aleksandra Łajs-Kołodzińska Edycja artykułu
2019-02-12 15:14:12 Konkursy / Zarząd Powiatu Lubańskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Lubańskiego na rok 2019. Katarzyna Zubiak Publikacja artykułu
2019-02-12 15:07:03 Rada Powiatu Lubańskiego / Komisje Rady Powiatu Lubańskiego Magdalena Kusiak Edycja artykułu
2019-02-12 15:04:23 Rada Powiatu Lubańskiego / Komisje Rady Powiatu Lubańskiego Magdalena Kusiak Edycja artykułu
2019-02-12 15:00:05 Interpelacje i zapytania / Interpelacje VI kadencja 2018 - 2023 Magdalena Kusiak Edycja artykułu
2019-02-12 14:50:17 Zamówienia publiczne otwarte / ZAPYTANIE DOTYCZĄCE WYCENY SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -MIKROBUS 9-CIO OSOBOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU JEDNEJ OSOBY NA WÓZKU INWALIDZKIM Ewa Sobol Publikacja artykułu
2019-02-12 14:29:29 Zamówienia publiczne otwarte / Zakup i dostawa wyposażenia firmy uczniowskiej "Najlepsze Przyjęcie”. UWAGA: Zmiana OPZ, zmiana terminu. Ewa Sobol Edycja artykułu
2019-02-11 15:48:55 Zamówienia publiczne otwarte / Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu Ewa Sobol Publikacja artykułu
2019-02-11 15:43:34 Zamówienia publiczne otwarte / Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla biura projektu ,,Společná cesta k podnikavosti na školách / Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach“ Ewa Sobol Edycja artykułu
2019-02-11 12:55:03 Zamówienia publiczne otwarte / Prośba o wycenę/oszacowanie kosztów świadczenia usługi przewozu osób na potrzeby realizacji projektu Kom(m)ando „ZurHilfe/Na Pomoc!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Ewa Sobol Publikacja artykułu
2019-02-11 11:40:47 Zamówienia publiczne otwarte / UWAGA- ZMIANA TREŚCI SIWZ! Dostawa mebli wraz z montażem do pracowni logistycznej Ewa Sobol Edycja artykułu
2019-02-11 11:15:46 Zgłoszenia budowy / Zgłoszenia Budowy Damian Denisiuk Edycja artykułu
2019-02-11 10:44:48 Wyniki konkursu na wolne stanowisko urzędnicze / Lista kandydatów spełniających wymagania formlane na stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Anna Humen Archiwizacja artykułu
2019-02-11 10:44:44 Wyniki konkursu na wolne stanowisko urzędnicze / Lista kandydatów spełniających wymagania formlane na stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Anna Humen Archiwizacja artykułu
2019-02-11 10:32:50 Zamówienia publiczne otwarte / Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wyposażenia firmy uczniowskiej "Design Studio" Ewa Sobol Publikacja artykułu
2019-02-11 10:31:53 Zamówienia publiczne otwarte / Zakup i dostawa sprzętu do sublimacji- wyposażenia firmy uczniowskiej Agencja Reklamy Wizualnej „KZL”. Ewa Sobol Edycja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników