Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-12 15:35:38 Zamówienia publiczne otwarte / UWAGA- ZMIANA TREŚCI SIWZ! Dostawa mebli wraz z montażem do pracowni logistycznej Ewa Sobol Edycja artykułu
2018-12-12 15:31:46 Zamówienia publiczne otwarte / UWAGA- ZMIANA TREŚCI SIWZ! Dostawa mebli wraz z montażem do pracowni logistycznej Ewa Sobol Edycja artykułu
2018-12-12 15:29:09 Zamówienia publiczne otwarte / UWAGA- ZMIANA SIWZ! Dostawa mebli wraz z montażem do pracowni reklamy Ewa Sobol Edycja artykułu
2018-12-12 15:28:03 Zamówienia publiczne otwarte / Świadczenie usługi całodobowej, fizycznej ochrony nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zlokalizowanej w Lubaniu, przy ul. Podwale nr 1 - teren byłego Aresztu Śledczego – dz. nr 91/2 i 93 am-2 obr. III-Lubań Ewa Sobol Edycja artykułu
2018-12-12 15:06:43 Komunikaty / Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych: Budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dworcowej 5 w miejscowości Pobiedna, gm. Leśna, pow. lubański. Damian Denisiuk Edycja artykułu
2018-12-12 14:17:40 Rejestry publiczne / Wykaz rejestrów wraz z informacją o udostępnianiu danych Anna Humen Archiwizacja artykułu
2018-12-12 14:12:52 Komunikaty / Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie Powiatu Lubańskiego Katarzyna Ryszka-Mykała Edycja artykułu
2018-12-12 14:09:43 Komunikaty / Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców na terenie Powiatu Lubańskiego Katarzyna Ryszka-Mykała Edycja artykułu
2018-12-12 14:02:39 Opinie RIO / Uchwała nr VIII/30/2018 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Lubańskiego projekcie budżetu powiatu lubańskiego na 2019 rok. Aleksandra Łajs-Kołodzińska Publikacja artykułu
2018-12-12 13:57:06 Opinie RIO / Uchwała nr VIII/29/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2019 r. o projekcie uchwały w sprawie wieloleniej prognozy finansowej powiatu lubańskiego, przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu lubańskiego, przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019. Aleksandra Łajs-Kołodzińska Publikacja artykułu