Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację usługi przewozu osób z terenu Powiatu Lubańskiego do Zgorzelca (Łagów lodowisko ŁOŚ) na potrzeby realizacji projektu Kom(m)ando „ZurHilfe/Na Pomoc!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

SR.042.12.10.2016/2

2019-03-04 14:19:35
Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie cateringu w trakcie ćwiczeń w terenie na potrzeby realizacji projektu Kom(m)ando „ZurHilfe/Na Pomoc!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

SR.042.12.8.2016/2

2019-03-04 10:17:41
Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego wyposażenia firmy uczniowskiej FotograffiTI. UWAGA Zmiana OPZ!!!

SR.042.4.7.2017/4

Powiat Lubański ponownie zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego - wyposażenia firmy uczniowskiej FotograffiTI w celu realizacji projektu „Společná cesta k podnikavosti na školách / Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach“ CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska.

TREMIN SKŁADANIA OFERT: 22.02.2019 r. godz. 12.00

2019-02-26 16:54:20
Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla biura projektu ,,Společná cesta k podnikavosti na školách / Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach“

SR.042.4.8.2017

Powiat Lubański zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę oprogramowania i sprzętu komputerowego dla biura projektu ,,Společná cesta k podnikavosti na školách / Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach“ CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska.

UWAGA: Zmiana załącznika nr 1A-OPZ

2019-02-21 15:25:42
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wyposażenia firmy uczniowskiej "Design Studio"

SR.042.4.7.2017/3

Powiat Lubański zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę wyposażenia firmy uczniowskiej "Design Studio" w celu realizacji projektu „Společná cesta k podnikavosti na školách / Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach“ CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska.

2019-02-19 15:48:05
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

SR.042.6.7.2016

SR.042.6.8.2016

Powiat Lubański z siedzibą ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań zaprasza do złożenia oferty na zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w pracowni informatycznej i pracowni ekonomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu na potrzeby realizacji projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni” Nr Projektu: RPDS.07.02.01-02-0022/16.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2019-02-11 15:48:55