Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Powiat Lubański z siedzibą ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań zaprasza do składania ofert na zakup materiałów promocyjnych - długopisów na potrzeby realizacji projektu ,,Společná cesta k podnikavosti na školách / Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach“ CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska.

2019-01-16 11:48:05
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwrot przesyłek niedoręczonych do Starostwa Powiatowego w Lubaniu i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lubaniu

2019-01-15 13:55:44
UWAGA- ZMIANA SIWZ! Dostawa mebli wraz z montażem do pracowni technik ekonomista

SR.042.6.7.2016/1

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 9a46d3d8-36b9-41a6-8b31-09c3b5b1e80d

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni” Nr Projektu: RPDS.07.02.01-02-0022/16.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2019-01-11 14:12:35
UWAGA -ZMIANA TREŚCI SIWZ! Dostawa mebli wraz z montażem do pracowni spedycyjnej

SR.042.6.5.2016/1

Identyfikator postępowania na miniPortalu: caca730b-39a6-43ad-a71f-27c9fc199ac1

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni” Nr Projektu: RPDS.07.02.01-02-0022/16

2019-01-11 14:11:10
UWAGA-ZMIANA SIWZ! Dostawa mebli wraz z montażem do pracowni technik informatyk

SR.042.6.8.2016/1

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 684a050f-4577-414c-9755-fbba4463c719

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni” Nr Projektu: RPDS.07.02.01-02-0022/16

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2019-01-11 14:09:41
Powiat Lubański z siedzibą ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań zaprasza do składania ofert na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn: „Rowerem wokół Gór Izerskich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska

UWAGA: Zmana treści załącznika nr 2

2019-01-11 14:07:47
Obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz jednostek organizacyjnych powiatu

SR.272.9.1.2018

2018-12-21 14:41:07
ZMIANA SIWZ Dostawa specjalistycznego sprzętu strażackiego w ramach projektu Kom(m)ando „ZurHilfe!” / „Na Pomoc!"

Część I Zamówienia „Dostawa średniego fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem”

Część II Zamówienia „Dostawa fabrycznie nowej wielofunkcyjnej płaskodennej łodzi wraz z przyczepą podłodziową i wyposażeniem”

2018-12-19 15:43:11
Powiat Lubański z siedzibą ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań zaprasza do składania ofert na wykonanie logotypu na potrzeby realizacji projektu pn: „Rowerem wokół Gór Izerskich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska.

SR.042.7.5.2016

2018-12-19 15:24:35
Powiat Lubański z siedzibą ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań zaprasza do składania ofert na zakup materiałów promocyjnych w ramach realizowanego projektu ,,Společná cesta k podnikavosti na školách / Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach“ CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska.

2018-12-19 15:22:39