Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr 692/2018 Zarząd Powiatu Lubańskiego z dnia 25.10.2018 roku w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu za III kwartał 2018 roku, w tym kwotę nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansch publicznych.

2018-10-29 10:36:10
Uchwała nr 667/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubańskiego za pierwsze półrocze 2018 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), w tym o realizacji przedsięwzięć.

2018-10-03 09:32:59
Uchwała nr 657/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27.07.2018 roku w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu za II kwartał 2018 roku, w tym kwotę nadwyżki oraz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych.

2018-07-31 10:05:28
Uchwała Nr XLII/314/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2018

2018-06-07 11:08:12
Metryczka subwencji oświatowej 2018 r.

2018-03-16 10:39:14