Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVI/203/2016 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2017.

2018-06-08 09:07:38
Uchwała Nr 419/2017 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27.04.2017 roku w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu za I kwartał 2017 roku, w tym kwotę nadwyżki oraz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansch publicznych.

2018-06-08 09:06:55
Uchwała Nr 454/2017 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 21.07.2017 roku w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu za II kwartał 2017 roku, w tym kwotę nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansch publicznych.

2018-06-07 11:22:06
Uchwała nr 472/2017 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubańskiego za pierwsze półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), w tym o realizacji przedsięwzięć.

2018-06-07 11:15:10
Uchwała Nr 497/2017 Zarządu Powiatu Lubańskiegp z dnia 31.10.2017 w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu za III kwartał 2017 roku, w tym kwotę nadwyżki oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art 60 ustawy o finansach publicznych.

2018-06-07 11:12:49
Uchwała nr 555/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25.01.2018 roku w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu za IV kwartał 2017 roku, w tym kwota deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

2018-06-07 11:12:04
Uchwała nr 581/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 555/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu za IV kwarta 2017 roku, w tym kwota deficytu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

2018-06-07 11:11:07
Uchwała nr 641/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu za 2017 rok, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizayjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

2018-06-07 11:09:58
Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 3 ww. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty

2018-06-07 11:04:57
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na podstawie art. 78c, 78 e oraz art. 89 d ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty

2018-06-07 11:04:12