Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przyznanie prawa własności działki siedliskowej pod zabudowaniami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na Skarb Państwa w zamian za zaopatrzenie emerytalno – rentowe

2018-12-11 11:45:12
Ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz będących przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, na rzecz państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

2018-12-11 11:42:12
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

2019-02-14 09:14:15
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa

2018-12-07 10:23:43
Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa.

2018-12-07 09:51:34
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności nieruchomości.

2019-02-14 09:36:36
Aktualizacja opłaty rocznej z tutułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w związku ze zmianą jej wartości - na wniosek strony* lub z urzędu

2018-12-07 10:36:05
Przyznanie prawa własności działki dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

2018-12-11 11:17:33
Odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych (gminnych i powiatowych) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474)

2018-12-11 11:10:52
Odszkodowanie za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2018r. poz. 2204)

2018-12-11 11:09:45