Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat lubański

2018-12-10 11:25:56
Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej

2018-12-10 11:34:49
Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji podmiotowej otrzymanej na szkoły niepubliczne w danym roku

2018-12-10 12:24:36
Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów szkół niepublicznych, składana według stanu na pierwszy dzień miesiąca

2018-12-10 12:34:21
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Lubańskiego na prowadzenie szkoły/placówki niepublicznej

2018-12-11 09:04:19
Uzyskanie wpisu szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez Powiat Lubański

2018-12-12 11:53:33