Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr VIII/30/2018 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Lubańskiego projekcie budżetu powiatu lubańskiego na 2019 rok.

2018-12-12 14:02:39
Uchwała nr VIII/29/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2019 r. o projekcie uchwały w sprawie wieloleniej prognozy finansowej powiatu lubańskiego, przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu lubańskiego, przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019.

2018-12-12 13:57:06
Uchwała nr VIII/25/2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obarchunkowej we Wrocławiu z dnia 26 września 2018r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Lubańskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubańskiego za I półrocze 2018 roku.

2018-10-03 09:18:19
Uchwała nr VIII/4/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Lubańskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu lubańskiego za 2017 rok.

2018-04-26 14:50:16
Uchwała nr I/52/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 01.02.2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku nr XLII/313/2017 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego oraz nr XLII/314/2017 w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2018.

2018-03-07 11:04:17
Uchwała nr I/51/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu powiatu lubańskiego przedstawionego w uchwale Rady Powiatu Lubańskiego nr XLII/314/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2018.

2018-02-06 15:34:16
Uchwała nr I/329/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Lubańskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2018 rok.

2017-12-15 12:20:57
Uchwała nr I/328/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Lubańskiego projekcie budżetu powiatu lubańskiego na 2018 rok.

2017-12-15 12:16:22
Uchwała nr I/327/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu lubańskiego, przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018.

2017-12-15 12:08:00
Uchwała nr I/255/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Lubańskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubańskiego za I półrocze 2017 r.

2017-09-25 09:15:21