Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Lubańskim za rok szkolny 2017/2018

2019-01-15 09:16:58
Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych: Budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dworcowej 5 w miejscowości Pobiedna, gm. Leśna, pow. lubański.

2018-12-12 15:06:43
Zmiana siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lubaniu

2018-11-22 08:54:06
Komunikat Starosty Lubańskiego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

2018-11-20 13:31:48
Decyzja Starosty Lubańskiego w sprawie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia pozostałego po wykreślonym z KRS podmiocie tj. spółce LKM INVESTMENT Sp.z o.o. w likwidacji z/s w Warszawie

2018-09-26 08:44:35
Decyzja Strosty Lubańskiego w sprawie nabycia przez Skarb Państwa mienia pozostałego po podmiocie, który nie jest wpisany do KRS tj."PUNKT" Sp z o.o. z/s w Pisarzowicach gm.Lubań, woj.dolnośląskie

2018-08-22 12:54:46
Średnia zdawalność osób szkolonych w szkołach nauki jazdy na terenie Powiatu Lubańskiego w 2017 r.

2018-06-05 15:36:40
Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

2018-05-23 12:24:46
Informacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące wirusa ASF (afrykańskiego pomoru świń)

2018-01-25 08:51:52
Komunikat Wojewody Dolnośląskiego dotyczący pomników upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm, w świetle ustawy z dn.22.06.2017r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.z 2017r., poz.1389 ze zm.)

2018-01-23 10:20:32