Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Więcej informacji dotyczących wyborów samorządowych w 2014 roku

 
2014-09-04 14:31:44
Informacje dotyczące Terytorialnych Komisji Wyborczych

 
2014-09-04 14:16:38
Informacje dla wyborców dotyczące udziału w głosowaniu w wyborach do organów samorządu terytorialnego

 
2014-09-04 14:11:49
Informacje dotyczące tworzenia komitetów wyborczych

 
2014-09-04 14:08:08
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów (ZPOW-703-116/14)

 
2014-09-04 13:21:28
Zarządzenie nr 45 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim

 
2014-09-04 13:17:39
Uchwała Nr LII/276/2002 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 4 lipca 2002 roku w sprawie podziału powiatu lubańskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 
2014-09-04 10:44:00
Uchwała Nr LII/1888/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie podziału obszaru województwa dolnośląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym województwa

 
2014-09-04 10:31:18
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 
2014-09-04 10:12:35
Kodeks wyborczy - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku

 
2014-09-02 08:12:52