Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Więcej informacji dotyczących wyborów samorządowych w 2014 roku

 
2014-09-04 14:36:16
Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku - podaje się do wiadomości publicznej liczbę mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w miastach i gminach znajdujących się na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze

 
2014-09-04 11:02:54
Obwieszczenie Starosty Lubańskiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyboru Rady Powiatu Lubańskiego.

 
2014-09-04 10:24:43
Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 
2014-09-04 10:21:21