Dostęp do informacji nie publikowanej w BIP-ie 

 
 

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Wniosek może być złożony w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań, lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@powiatluban.pl bez konieczności oznaczenia go podpisem elektronicznym.

 

Liczba odwiedzin : 1957
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2013-06-21 11:58:12
Czas publikacji: 2015-10-21 13:15:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak