Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie przyjęcia „Programu profilaktycznego mającego na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2019 – 2023”. 

 
 

   Działając na podstawie Uchwały nr 79/2019 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 20 lutego 2019 r., przeprowadzono w dniach  21.02.2019 r. do dnia 26.02.2019 r. konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie przyjęcia „Programu profilaktycznego mającego na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2019 – 2023”.

Ogłoszenie o konsultacjach udostępnione było:

1) W Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubańskiego;

2) Na stronie internetowej Powiatu Lubańskiego (www.powiatluban.pl);

3) Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było składać pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu ul. Mickiewicza 2, 59 – 800 Lubań w okresie od 21.02.2019 r. do dnia 26.02.2019 r., w godzinach pracy urzędu. W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz konsultacji.

             

 
Liczba odwiedzin : 31
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zubiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju
Czas wytworzenia: 2019-03-12 15:51:54
Czas publikacji: 2019-03-12 15:51:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak