Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Świadczenie usług porządkowych w Starostwie Powiatowym w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2" 

 

SR.272.2.1.2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.)

 
 

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Data: 2019-02-07 15:47:52 Rozmiar: 36.82k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2019-01-31 13:11:37 Rozmiar: 32k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2019-01-23 15:41:33 Rozmiar: 485.4k Format: .pdf Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Data: 2019-01-23 15:41:33 Rozmiar: 732.57k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

Data: 2019-01-23 15:41:33 Rozmiar: 66.97k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty.doc

Data: 2019-01-23 15:41:33 Rozmiar: 33.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 1A do SIWZ- OPZ.pdf

Data: 2019-01-23 15:41:33 Rozmiar: 283.36k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf

Data: 2019-01-23 15:41:33 Rozmiar: 26.75k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2A do SIWZ.pdf

Data: 2019-01-23 15:41:33 Rozmiar: 27.4k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie.doc

Data: 2019-01-23 15:41:33 Rozmiar: 18.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 2A do SIWZ oświadczenie.doc

Data: 2019-01-23 15:41:33 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf

Data: 2019-01-23 15:41:33 Rozmiar: 36.23k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ doświadczenie.doc

Data: 2019-01-23 15:41:33 Rozmiar: 22k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf

Data: 2019-01-23 15:41:33 Rozmiar: 300.65k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf

Data: 2019-01-23 15:41:33 Rozmiar: 24.41k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ oświadczenie kadra.doc

Data: 2019-01-23 15:41:33 Rozmiar: 23k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf

Data: 2019-01-23 15:41:33 Rozmiar: 30.53k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ grupa kapitałowa.doc

Data: 2019-01-23 15:41:33 Rozmiar: 15.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 156
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Sobol
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Sobol
Czas wytworzenia: 2019-01-23 15:41:32
Czas publikacji: 2019-02-07 15:47:52
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-28