Wersja archiwalna

Starosta Lubański zaprasza do składania wniosków o przyznanie dla zawodników i trenerów nagród lub wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie sportowym za 2018 rok. 

 
 

Nagrodę lub wyróżnienie mogą otrzymać:

  1. osoby fizyczne, które reprezentują barwy klubu działającego i zarejestrowanego na terenie Powiatu Lubańskiego lub osoba, która pochodzi z terenu Powiatu Lubańskiego i osiąga wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym.
  2. trenerzy prowadzący szkolenia w klubach działających i zarejestrowanych na terenie Powiatu Lubańskiego, którzy angażują się w działalność klubu i popularyzowanie sportu na terenie powiatu a ich zawodnicy osiągają wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej lub krajowej.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą wystąpić:

  1. władze klubu sportowego, stowarzyszenia kultury fizycznej lub odpowiedniego związku sportowego ze względu na dyscyplinę sportową,
  2. zainteresowani zawodnicy (rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku zawodników niepełnoletnich),
  3. osoby, kluby, stowarzyszenia nie związane z zawodnikiem lub trenerem, który ma ubiegać się o nagrodę lub wyróżnienie Starosty Lubańskiego.

 Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród lub wyróżnień Starosty Lubańskiego regulują uchwały:

  1. Nr XII/89/2015 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród lub wyróżnień Starosty Lubańskiego  dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
  2. Nr II/23/2018 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/89/2015 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród lub wyróżnień Starosty Lubańskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na sekretariat
Starostwa Powiatowego w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2,
59-800 Lubań 

w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019 r. – decyduję data wpływu.

 

Załączniki

Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej lub wyróżnienia Starosty Lubańskiego.docx

Data: 2019-01-10 12:55:17 Rozmiar: 14.86k Format: .docx Pobierz

Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej lub wyróżnienia Starosty Lubańskiego.pdf

Data: 2019-01-10 12:55:17 Rozmiar: 40.75k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XII 89 2015.pdf

Data: 2019-01-10 12:55:17 Rozmiar: 1.85M Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr II 23 2018.pdf

Data: 2019-01-10 12:55:17 Rozmiar: 96.27k Format: .pdf Pobierz

Klauzula RODO.pdf

Data: 2019-01-10 12:55:17 Rozmiar: 35.75k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 49
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zubiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Zubiak
Czas wytworzenia: 2019-01-10 12:55:16
Czas publikacji: 2019-01-10 12:55:17
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-03