Wersja archiwalna

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013 – 2018 do końca roku 2019.  

 
 

Działając na podstawie Uchwały nr 29/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 13 grudnia 2018 roku przeprowadzono w dniach  14.12.2018 r. –  18.12.2018 r. konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013 – 2018 do końca roku 2019.

Ogłoszenie o konsultacjach udostępnione było:

1) W Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubańskiego;

2) Na stronie internetowej Powiatu Lubańskiego (www.powiatluban.pl);

3) Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było składać pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu ul. Mickiewicza 2, 59 – 800 Lubań w okresie od 14.12.2018 r. –  18.12.2018 r. w godzinach pracy urzędu.
W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz konsultacji.

             

 

 

 
Liczba odwiedzin : 31
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zubiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju
Czas wytworzenia: 2019-01-08 10:14:28
Czas publikacji: 2019-01-08 10:14:28
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-08