Wersja archiwalna

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/89/2015 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród lub wyróżnień Starosty Lubańskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

 
 

Działając na podstawie Uchwały nr 5/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 29 listopada 2018 roku przeprowadzono w dniach od 30.11.2018 r. do 04.12.2018 r., konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/89/2015 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród lub wyróżnień Starosty Lubańskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Ogłoszenie o konsultacjach udostępnione było:

1) W Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubańskiego;

2) Na stronie internetowej Powiatu Lubańskiego (www.powiatluban.pl);

3) Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było składać pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu ul. Mickiewicza 2, 59 – 800 Lubań w okresie od 30.11.2018 r. do 04.12.2018 r., w godzinach pracy urzędu.
W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz konsultacji.

             

 

 

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 28
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zubiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Zubiak
Czas wytworzenia: 2018-12-06 13:04:07
Czas publikacji: 2018-12-06 13:04:07
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-08