Wersja archiwalna

UWAGA-ZMIANA SIWZ! Dostawa mebli wraz z montażem do pracowni technik informatyk 

 

SR.042.6.8.2016/1

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 684a050f-4577-414c-9755-fbba4463c719

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni” Nr Projektu: RPDS.07.02.01-02-0022/16

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 
 

Załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

Data: 2019-01-11 14:09:41 Rozmiar: 28.37k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-12-11 17:08:39 Rozmiar: 43.6k Format: .pdf Pobierz

Zmiana SIWZ z 19.11.2018.pdf

Data: 2018-11-22 13:37:00 Rozmiar: 296.72k Format: .pdf Pobierz

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_684a050f-4577-414c-9755-fbba4463c719.zip

Data: 2018-11-22 13:37:00 Rozmiar: 794 Format: .zip Pobierz

Ujednolicona treść SIWZ.pdf

Data: 2018-11-22 13:37:00 Rozmiar: 750.1k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 formularz oferty ujednolicony.doc

Data: 2018-11-22 13:37:00 Rozmiar: 68k Format: .doc Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Data: 2018-10-19 14:44:43 Rozmiar: 810.95k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-10-19 14:44:43 Rozmiar: 122.35k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

Data: 2018-10-19 14:44:43 Rozmiar: 112.37k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 formularz oferty.doc

Data: 2018-10-19 14:44:43 Rozmiar: 73.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf

Data: 2018-10-19 14:44:43 Rozmiar: 49.04k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf

Data: 2018-10-19 14:44:43 Rozmiar: 171.08k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf

Data: 2018-10-19 14:44:43 Rozmiar: 30.08k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4 oświadczenie grupa kapitałowa.doc

Data: 2018-10-19 14:44:43 Rozmiar: 54k Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie zmian.pdf

Data: 2018-11-27 13:11:03 Rozmiar: 70.82k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 124
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Sobol
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Sobol
Czas wytworzenia: 2018-10-19 14:44:42
Czas publikacji: 2019-01-11 14:09:41
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-25