Wersja archiwalna

UWAGA- ZMIANA SIWZ! Dostawa mebli wraz z montażem do pracowni technik ekonomista 

 

SR.042.6.7.2016/1

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 9a46d3d8-36b9-41a6-8b31-09c3b5b1e80d

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni” Nr Projektu: RPDS.07.02.01-02-0022/16.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 
 

Załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

Data: 2019-01-11 14:12:35 Rozmiar: 28.54k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-12-11 17:09:53 Rozmiar: 43.44k Format: .pdf Pobierz

Zmiana SIWZ z 19.11.2018.pdf

Data: 2018-11-22 13:31:43 Rozmiar: 299.95k Format: .pdf Pobierz

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_9a46d3d8-36b9-41a6-8b31-09c3b5b1e80d.zip

Data: 2018-11-22 13:31:43 Rozmiar: 790 Format: .zip Pobierz

Ujednolicona treść SIWZ.pdf

Data: 2018-11-22 13:31:43 Rozmiar: 763.5k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 formularz oferty ujednolicony.doc

Data: 2018-11-22 13:31:43 Rozmiar: 68k Format: .doc Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Data: 2018-10-19 14:36:54 Rozmiar: 798.38k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-10-19 14:36:54 Rozmiar: 122.33k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

Data: 2018-10-19 14:36:54 Rozmiar: 112.2k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 formularz oferty.doc

Data: 2018-10-19 14:36:54 Rozmiar: 73.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf

Data: 2018-10-19 14:36:54 Rozmiar: 49.41k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWIZ.pdf

Data: 2018-10-19 14:36:54 Rozmiar: 171.08k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4 oświadczenie grupa kapitałowa.doc

Data: 2018-10-19 14:36:54 Rozmiar: 54k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf

Data: 2018-10-19 14:36:54 Rozmiar: 30.06k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie zmian.pdf

Data: 2018-11-27 13:11:45 Rozmiar: 69k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 111
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Sobol
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Sobol
Czas wytworzenia: 2018-10-19 14:36:53
Czas publikacji: 2019-01-11 14:12:35
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-25