Wersja archiwalna

UWAGA -ZMIANA TREŚCI SIWZ! Dostawa mebli wraz z montażem do pracowni spedycyjnej 

 

SR.042.6.5.2016/1

Identyfikator postępowania na miniPortalu: caca730b-39a6-43ad-a71f-27c9fc199ac1

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni” Nr Projektu: RPDS.07.02.01-02-0022/16

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

Data: 2019-01-11 14:11:10 Rozmiar: 28.66k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-12-11 17:10:36 Rozmiar: 43.03k Format: .pdf Pobierz

Zmiana SIWZ z 19.11.2018.pdf

Data: 2018-11-22 12:50:23 Rozmiar: 295.75k Format: .pdf Pobierz

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_caca730b-39a6-43ad-a71f-27c9fc199ac1.zip

Data: 2018-11-22 12:50:23 Rozmiar: 794 Format: .zip Pobierz

Ujednolicona treść SIWZ.pdf

Data: 2018-11-22 12:50:23 Rozmiar: 742.21k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 formularz oferty ujednolicony.doc

Data: 2018-11-22 12:50:23 Rozmiar: 68k Format: .doc Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Data: 2018-10-18 15:17:35 Rozmiar: 802.43k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-10-18 15:17:35 Rozmiar: 117.87k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

Data: 2018-10-18 15:17:35 Rozmiar: 112.75k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 formularz oferty.doc

Data: 2018-10-18 15:17:35 Rozmiar: 73.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf

Data: 2018-10-18 15:17:35 Rozmiar: 68.75k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf

Data: 2018-10-18 15:17:35 Rozmiar: 170.84k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf

Data: 2018-10-18 15:17:35 Rozmiar: 30.34k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4 oświadczenie grupa kapitałowa.doc

Data: 2018-10-18 15:17:35 Rozmiar: 54k Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie zmian.pdf

Data: 2018-11-27 13:13:07 Rozmiar: 70.01k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 120
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Sobol
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Sobol
Czas wytworzenia: 2018-10-18 15:17:35
Czas publikacji: 2019-01-11 14:11:10
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-25