Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku 

 

 

Z dniem 01.06.2018 r. na mocy Uchwały XXXVIII|285|2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 września 2017r., swoją działalność rozpoczął Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku, Smolnik 22, 59-820 Leśna.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która podejmuje działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu oraz prowadzi poradnictwo, w tym specjalistyczne dla osób i rodzin, które mają trudności lub wskazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, m.in. pomoc psychologiczna i pomoc specjalisty terapii uzależnień. Głównym celem w działalności Ośrodka jest pomoc i wsparcie mające na celu przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Do zadań Ośrodka należy m.in.:

  • prowadzenie działań interdyscyplinarnych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu;

  • udzielanie poradnictwa specjalistycznego;

  • udzielanie, w sytuacjach uzasadnionych, schronienia w okresie do 3 miesięcy dla wymagających tej formy wsparcia osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych;

  • udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej oraz poradnictwa specjalistycznego.

Ośrodek obejmuje interwencję kryzysową osoby i rodziny bez względu na posiadany przez nie dochód i majątek.

Szczegółowych informacji udziela:

  • Dział Poradnictwa Specjalistycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu, ul. Przemysłowa 4, 59-800 Lubań, tel. 75 646 11 70 wew. 24

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku, Smolnik 22, 59-820 Leśna, tel. 75 721 67 15

Dodatkowe informacje znależć można tu: http://www.pcpr.luban.bip.net.pl/?c=343

 

Liczba odwiedzin : 47
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Czas wytworzenia: 2018-10-11 09:40:20
Czas publikacji: 2018-10-11 09:42:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak