Wersja archiwalna

Zakup i dostawa wraz z wdrożeniem systemu informatycznego umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Rady Powiatu Lubańskiego oraz sprzętu do obsługi, transmisji i utrwalania obrad Rady Powiatu spełniających wymagania ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 995 ze zm.) 

 

SR.042.2.3.2017

Powiat Lubański z siedzibą ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pod nazwą „Zakup i dostawa wraz z wdrożeniem systemu informatycznego umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Rady Powiatu Lubańskiego oraz sprzętu do obsługi, transmisji i utrwalania obrad Rady Powiatu spełniających wymagania ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 995 ze zm.)”

Zakup realizowany w ramach projektu pn: „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne". Projekt partnerski- Lider Projektu: Powiat Bolesławiecki.

Ogłoszenie zostało opublikowane również w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

 
 

Załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf

Data: 2018-11-07 15:31:30 Rozmiar: 274.83k Format: .pdf Pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Data: 2018-10-04 08:30:18 Rozmiar: 1.47M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1- OPZ.pdf

Data: 2018-10-04 08:30:18 Rozmiar: 1.76M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2.pdf

Data: 2018-10-04 08:30:18 Rozmiar: 341.05k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 - wykaz usług.odt

Data: 2018-10-04 08:30:18 Rozmiar: 98.93k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 3.pdf

Data: 2018-10-04 08:30:18 Rozmiar: 693.76k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3- formularz wyceny.odt

Data: 2018-10-04 08:30:18 Rozmiar: 52.67k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 3A- opis.odt

Data: 2018-10-04 08:30:18 Rozmiar: 49.58k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 3A.pdf

Data: 2018-10-04 08:30:18 Rozmiar: 309.25k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4 wzór umowy.pdf

Data: 2018-10-04 08:30:18 Rozmiar: 3.6M Format: .pdf Pobierz

Informacja o ogłoszeniu.pdf

Data: 2018-10-04 08:30:18 Rozmiar: 215.39k Format: .pdf Pobierz

Informacja o ogłoszeniu- Informacja o liderze projektu.pdf

Data: 2018-10-05 14:02:50 Rozmiar: 231.07k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 125
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Sobol
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Sobol
Czas wytworzenia: 2018-10-04 08:30:16
Czas publikacji: 2018-11-07 15:31:30
Data przeniesienia do archiwum: 2018-11-30