Wersja archiwalna

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego 

 

 

Przedmiot konsultacji:

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/291/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 – 2020”.

Forma konsultacji:

Konsultację będą przeprowadzone w formie konsultacji pisemnych, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr LIII/290/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin konsultacji:

Od dnia 14.09.2018 r. do dnia 18.09.2018 r. w godzinach pracy urzędu. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2; 59–800 Lubań.

Podstawa prawna:

Uchwała nr 677/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 13.09.2018 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/291/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lubańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 – 2020.

 

Załączniki

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego.pdf

Data: 2018-09-13 14:52:07 Rozmiar: 855.53k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr 290 Rady Powiatu Lubańskiego.pdf

Data: 2018-09-13 14:52:07 Rozmiar: 2.24M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego Nr 677 2018.pdf

Data: 2018-09-13 14:52:07 Rozmiar: 609.61k Format: .pdf Pobierz

FORMULARZ KONSULTACJI.pdf

Data: 2018-09-13 14:52:07 Rozmiar: 19.02k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 61
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Sobol
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Zubiak
Czas wytworzenia: 2018-09-13 14:52:07
Czas publikacji: 2018-09-13 15:07:46
Data przeniesienia do archiwum: 2018-11-13