Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych: Budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dworcowej 5 w miejscowości Pobiedna, gm. Leśna, pow. lubański. 

 
 

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu, w związku z art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018, poz. 2067 z późn. zm.) poinformował, że w dniu 14.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych: Budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dworcowej 5 w miejscowości Pobiedna, gm. Leśna, pow. lubański.

 
Liczba odwiedzin : 112
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Damian Denisiuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Damian Denisiuk
Czas wytworzenia: 2018-08-06 09:22:40
Czas publikacji: 2018-12-12 15:06:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak