Wniosek o zgodę na klasyfikację gruntów 

 

 

I. Nazwa Sprawy: Wniosek o zgodę na przeprowadzenie klasyfikacji gruntów rolych lub leśnych

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaniu

I piętro pok 22, tel. 75 64 64 300,

Punkt Obsługi Interesanta

I piętro, hol, tel. 75 64 64 338

Skrzyna podawcza: http://epuap.gov.pl

III.Wymagane dokumenty: 

- aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków,

- aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdzający przeznaczenie gruntów,

- oświadczenie o zamiarze/braku zamiaru ubiegania się o zmianę przeznaczenia gruntów,

- oświadczenie o gotowości poniesienia kosztów sporządzenia dokumentacji przez biegłego-klasyfikatora gruntów.

IV: Opłaty: 10 zł (przed wydaniem decyzji)

V. Termin załatwienia sprawy: najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

VI.Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie operatu biegłego-klasyfikatora, wydanie decyzji o zmianie klasyfikacji gruntów .

VII. Miejsce załatwiania spraw: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 5, tel. 75 64 64 304

VIII. Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Krochmalski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 75 64 64 303.

IX. Podstawa prawna: art.7d, art.22 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne , § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 września 2012 r. w/s gleboznawczej klasyfikacji gruntów .

 

 
Załączniki

wniosek o zgodę na klasyfikację gruntów.pdf

Data: 2018-07-27 09:42:53 Rozmiar: 65.79k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 130
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Mateusz Biesiada
Osoba odpowiedzialna za informację : Mateusz Biesiada
Czas wytworzenia: 2018-07-27 09:42:53
Czas publikacji: 2018-08-03 10:45:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak