Wersja archiwalna

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego. 

 

 

Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/286/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy i nadania mu statutu.

Forma konsultacji:
Konsultację będą przeprowadzone w formie konsultacji pisemnych, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr LIII/290/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin konsultacji:
Od dnia 12.01.2018 r. do dnia 17.01.2018 r. w godzinach pracy urzędu.Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2; 59-800 Lubań.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr 540/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/286/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy i nadania mu statutu.

 

 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego Nr 540.pdf

Data: 2018-01-11 13:51:58 Rozmiar: 545.65k Format: .pdf Pobierz

Projekt Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego.pdf

Data: 2018-01-11 13:51:58 Rozmiar: 525.09k Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr 290 Rady Powiatu Lubańskiego.pdf

Data: 2018-01-11 13:51:58 Rozmiar: 2.24M Format: .pdf Pobierz

FORMULARZ KONSULTACJI.pdf

Data: 2018-01-11 13:51:58 Rozmiar: 19.02k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 166
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zubiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Amanda Lencewicz
Czas wytworzenia: 2018-01-11 13:51:58
Czas publikacji: 2018-01-11 13:51:58
Data przeniesienia do archiwum: 2018-02-11