Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 

 
 

Na podstawie art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U z 2017 r, poz. 210) Starosta Lubański jako organ nadzoru udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej ewidencję stowarzyszeń zwykłych.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz.1923), stowarzyszenia zwykłe już istniejące i działające mają obowiązek dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie od 20.05.2016 r. do 20.05.2018 r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpsiów. (Dz.U. z 2016, poz. 644).

 

Załączniki

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych 01-02-19.pdf

Data: 2019-02-01 13:05:29 Rozmiar: 60.46k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 2295
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Monika Szeremeta-Socha
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Szeremeta-Socha
Czas wytworzenia: 2016-05-30 13:01:42
Czas publikacji: 2019-02-01 13:05:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak