Wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne 

 

 

I. Nazwa sprawy: Wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaniu    
I piętro, pok. 22,  tel. 75 64 64 300

Punkt Obsługi Interesantów
I piętro, tel.  75 64 64 338    

Skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl  

III. Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
  2. oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 c ust. 1 pkt 4,
  3. wykaz pojazdów samochodowych,
  4. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela),
  5. dowód opłaty za wydanie zaświadczenia.

IV.Opłaty:
500 zł –  za wydanie zaświadczenie;
100 zł –  za każdy pojazd zgłoszony we wniosku.

V. Termin załatwienia sprawy: do 30 dni

VI. Sposób załatwienia sprawy: Wydanie decyzji. Na decyzję stronie służy odwołanie złożone za pośrednictwem Starosty Lubańskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VII. Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Komunikacji i Drogownictwa, I piętro, pokój nr 28, tel. 75 64 64 393

VIII. Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Ryszka-Mykała - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, tel. 75 64 63 328

IX. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 58)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U. 2014 r., poz. 961)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 
Załączniki

Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.pdf

Data: 2016-06-07 08:57:00 Rozmiar: 71.38k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 656
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Ryszka-Mykała
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Ryszka-Mykała
Czas wytworzenia: 2015-11-12 14:36:41
Czas publikacji: 2019-02-05 14:11:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak