Udzielenie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy 

 

 

I. Nazwa sprawy: Udzielenie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaniu    
I piętro, pok. 22,  tel. 75 64 64 300

Punkt Obsługi Interesantów
I piętro, tel.  75 64 64 338    

Skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl

III. Wymagane dokumenty:

  1. wniosek udzielenie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy,
  2. oświadczenie osoby zarządzającej transportem,
  3. kopia certyfikatu kompetencji zawodowych,
  4. oświadczenie członków organu zarządzającego, osoby prawnej, osoby zarządzającej lub osoby prowadzącej działalność o spełnieniu wymogu dobrej reputacji,
  5. pełnomocnictwo, jeśli jest wymagane,
  6. dowód opłaty za udzielenie licencji.

IV. Opłaty:
800 zł za udzielenie licencji od 2 do 15 lat
900 zł za udzielenie licencji powyżej 15 do 30 lat
1.000 zł za udzielenie licencji powyżej 30 do 50 lat

V. Termin załatwienia sprawy: do 30 dni

VI. Sposób załatwienia sprawy: Wydanie decyzji. Na decyzję stronie służy odwołanie złożone za pośrednictwem Starosty Lubańskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VII. Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Komunikacji i Drogownictwa, I pietro, pokój nr 28, tel. 75 64 64 393

VIII. Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Ryszka-Mykała - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, tel. 75 64 63 328

IX. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 58)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 
Załączniki

Wniosek o udzielenie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy.odt

Data: 2015-11-12 14:36:30 Rozmiar: 15.14k Format: .odt Pobierz
Liczba odwiedzin : 477
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Ryszka-Mykała
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Ryszka-Mykała
Czas wytworzenia: 2015-11-12 14:30:31
Czas publikacji: 2019-02-05 14:11:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak