Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy 

 

 

I. Nazwa sprawy: Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaniu

I piętro, pok. 22, tel. 75 64 64 300

Punkt Obsługi Interesantów

I piętro, tel. 75 64 64 338

Skrzynka podawcza:http://epuap.gov.pl

III. Wymagane dokumenty: wniosek o sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy, międzynarodowy akt zgonu lub akt zgonu przetłumaczony na język polski, ew. pismo z ambasady lub konsulatu lub inne zawiadomienie o zgonie (przetłumaczone na j.polski)

IV. Opłaty: wolne od opłaty skarbowej (część III, pkt 44 załącznika do ustawy, tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm)

V. Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia

VI. Sposób załatwienia sprawy: Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich wydaje starosta właściwyze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane. Pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

Na decyzję stronie służy odwołanie złożone za pośrednictwem Starosty Lubańskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VII. Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Organizacyjno-Prawny, I piętro, pokój nr 25, tel. 75 64 64 325

VIII. Osoba odpowiedzialna: Monika Szeremeta-Socha, Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego, tel. 75 64 64 325

IX. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, tj. z dnia 21 kwietnia 2017 r. Dz.U. z 2017 r., poz. 912

 
Załączniki

karta usług- sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy.pdf

Data: 2019-02-05 08:23:51 Rozmiar: 54.34k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 905
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Monika Szeremeta-Socha
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2015-10-22 10:23:09
Czas publikacji: 2019-02-05 08:23:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak