Zgoda na niezbędne korzystanie z terenu sąsiedniego w celu wykonania robót budowlanych 

 

 

I. Nazwa sprawy: zgoda na niezbędne korzystanie z terenu sąsiedniego w celu wykonania robót budowlanych

II. Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaniu    
I piętro, pok. 22,  tel. 75 64 64 300   

Skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl    
    
III. Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wejście na teren (ZGT),
  • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora


IV. Opłaty: brak

V. Termin załatwienia sprawy: do 14 dni od daty złożenia wniosku

VI. Sposób załatwienia sprawy: udzielenie decyzji

środek odwoławczy: od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Lubańskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

VII. Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektoniczno-Budowlany, I piętro, pokój 35, 36, 37
VIII. Osoba odpowiedzialna: Dominika Słowińska - Naczelnik Wydziału Architektoniczno – Budowlanego, tel. 75 64 64 335

IX. Podstawa prawna: art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j Dz. U z 2018r., poz. 1202 z późn.zm)

 
Załączniki

ZGT.pdf

Data: 2018-11-07 10:37:43 Rozmiar: 51.08k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 645
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Damian Denisiuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Dominika Słowińska
Czas wytworzenia: 2015-09-08 13:19:45
Czas publikacji: 2018-12-11 14:31:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak