Rejestracja dziennika budowy 

 

 

I. Nazwa sprawy: rejestracja dziennika budowy

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaniu    
I piętro, pok. 22,  tel. 75 64 64 300

Punkt Obsługi Interesantów
I piętro, tel.  75 64 64 338    

Skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl    
    
III. Wymagane dokumenty:

 • wniosek o rejestrację dziennika budowy (WD)
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora


IV. Opłaty:

 • rejestracja dziennika budowy – brak opłat
 • Koszt zakupu dziennika budowy:
 • mały dziennik budowy – 6 zł
 • duży dziennik budowy – 10 zł
 • dodatkowy dziennik budowy – 10 zł
 • opłaty za dziennik budowy należy dokonać na rachunek bieżący budżetu Powiatu Lubańskiego
 • nr konta: 26 2030 0045 1110 0000 0082 5010


V. Termin załatwienia sprawy: do 3 dni

VI. Sposób załatwienia sprawy: rejestracja i wydanie dziennika budowy

VII. Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektoniczno – Budowlany, I piętro, pokój nr 35, 36 i 37

VIII. Osoba odpowiedzialna: Dominika Słowińska - Naczelnik Wydziału Architektoniczno – Budowlanego, tel. 75 64 64 335

IX. Podstawa prawna:

 • art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2018r., poz. 1202 z późn.zm)
 • § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
 
Załączniki

WDB.pdf

Data: 2018-11-07 10:42:59 Rozmiar: 59.89k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 1286
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Gajda
Osoba odpowiedzialna za informację : Dominika Słowińska
Czas wytworzenia: 2015-09-08 13:09:11
Czas publikacji: 2018-11-07 10:42:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak