Dostęp do informacji publicznej 

 

 

I. Nazwa sprawy: udostępnienie informacji publicznej

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaniu    
I piętro, pok. 22,  tel. 75 64 64 300  

Skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl    
    
III. Wymagane dokumenty:

  • wniosek o udostępnienie informacji publicznej


IV. Opłaty:

  • za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji - na formę wskazaną we wniosku
  • wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty
  • art. 15 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. oraz zarządzenie Starosty Lubańskiego Nr 20/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz wzoru wniosku o udostępnienie informacji publicznej

V. Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku

VI. Sposób załatwienia sprawy:

  • udostępnienie informacji publicznej
  • odmowa udostępnienia informacji publicznej w drodze decyzji administracyjnej


środek odwoławczy:

  • w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji


VII. Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektoniczno – Budowlany, I piętro, pokój nr 35, 36 i 37

VIII. Osoba odpowiedzialna: Dominika Słowińska - Naczelnik Wydziału Architektoniczno – Budowlanego, tel. 75 64 64 335

IX. Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

 
Załączniki

INF.P.pdf

Data: 2018-11-07 10:49:31 Rozmiar: 54.21k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 866
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Damian Denisiuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Damian Denisiuk/Dominika Słowińska
Czas wytworzenia: 2015-09-08 12:37:58
Czas publikacji: 2018-12-11 14:11:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak