Zgłoszenie robót rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę 

 

 

I. Nazwa sprawy: zgłoszenie robót rozbiórkowych nie wymagających decyzji pozwolenia na rozbiórkę

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaniu    
I piętro, pok. 22,  tel. 75 64 64 300  

Skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl    
    
III. Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie robót rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę (ZG-2)
 • zgoda właściciela obiektu
 • mapa z lokalizacją obiektu przeznaczonego do rozbiórki
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora
 • opis sposobu wykonania robót rozbiórkowych
 • opis sposobu zabezpieczenia terenu rozbiórki


IV. Opłaty:

 • 17 zł za pełnomocnictwo zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044)
 • na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań z/s przy ul. 7-ej Dywizji 14, 59-800 Lubań   nr konta: 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350


V. Termin załatwienia sprawy:
21 dni, od dnia złożenia zgłoszenia

VI. Sposób załatwienia sprawy:

 • przyjęcie zgłoszenia robót rozbiórkowych (milcząca zgoda)
 • wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji

środek odwoławczy:

 • od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Lubańskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji


VII. Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Architektoniczno-Budowlany, I piętro, pokój nr 35, 36 i 37

VIII. Osoba odpowiedzialna:
Dominika Słowińska Naczelnik Wydziału Architektoniczno – Budowlanego, tel. 75 64 64 335

IX. Podstawa prawna:
art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2018r., poz. 1202 z późn.zm.)

 
Załączniki

ZG-2.pdf

Data: 2018-11-07 10:28:26 Rozmiar: 75.3k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 1057
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Damian Denisiuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Damian Denisiuk
Czas wytworzenia: 2015-09-08 11:15:27
Czas publikacji: 2018-12-11 13:55:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak