Informacja o archiwum zakładowym 

 
 

W Starostwie Powiatowym w Lubaniu istnieje archiwum zakłdowe.

Archiwistą zakładowym jest Monika Szeremeta-Socha, inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym, tel. 75 64 64 325.

 
Liczba odwiedzin : 790
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2012-08-20 14:32:42
Czas publikacji: 2016-05-30 10:58:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak