Wydział Zarządzania Kryzysowego - zakres działań 

 

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (WZK) 

Naczelnik Wydziału: Tadeusz Sumara

pokój nr 58 - II piętro, tel. 75 64 64 357, 397  Fax 75 721 03 72 

E-mail: luban@czkw.wroc.pl, zkcentrum@powiatluban.pl 

 

Wykaz pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego:

Tadeusz Sumara - Naczelnik Wydziału, tel. 75 64 64 357

Aleksandra Bryłkowska - Inspektor, tel. 75 64 64 397

 

Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

1. Z zakresu zarządzania kryzysowego:

1) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,

2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

a) opracowanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego,

b) realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,

c) wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

d) zatwierdzanie gminnego planu zarządzania kryzysowego,

3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu,

5) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

6) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

7) zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

2. Z zakresu spraw obronnych:

1) przygotowanie, przeprowadzanie i rozliczanie kwalifikacji wojskowej,

2) opracowanie planów akcji kurierskiej,

3) prowadzenie ćwiczeń w organizacji akcji kurierskiej,

4) współpraca z WKU oraz samorządami w zakresie organizacji akcji kurierskiej,

5) organizacja stanowiska kierowania Starosty w dotychczasowym miejscu pracy,

6) opracowanie regulaminu organizacyjnego na czas „W",

7) organizacja stałego dyżuru.

3. Z zakresu obrony cywilnej:

Realizowanie zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U z 2002 r. Nr 96, poz. 850).

 
Liczba odwiedzin : 4559
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2010-01-08 13:26:02
Czas publikacji: 2018-11-08 13:13:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak