Wicestarosta Lubański 

 

 

Wicestarosta Lubański

Konrad Rowiński

Starostwo Powiatowe w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań

tel. 75 64 64 300

 

1. Wicestarosta działa w zakresie spraw powierzonych mu przez Starostę, podczas nieobecności Starosty pełni jego zastępstwo, ponosząc całkowitą odpowiedzialność za podjęte w tym okresie działania.
2. W ramach spraw powierzonych przez Starostę Wicestarosta koordynuje i nadzoruje działania:

- Wydziału Architektoniczno-Budowlanego (AB)

- Wydziału Komunikacji i Drogownictwa (KD)

- Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju (SR)

- Zespołu Obsługi Prawnej (OP)

- Powiatowego Rzecznika Konsumentów (RzK)

- Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)

 
Liczba odwiedzin : 3548
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2006-12-01 08:47:01
Czas publikacji: 2018-12-10 12:39:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak