Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu  

 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włosieniu

Dyrektor: Ewa Krupicka

Włosień 104, 59-816 Platerówka
tel. 75 724 11 41


sekretariat@zprsmolnik.net.pl
Download/get/id,16316.html http://www.oswsmolnik.bip.net.pl

 

Do zadań Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego należy eliminowanie przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego i odpowiedzialnego życia po opuszczeniu ośrodka, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

 
Liczba odwiedzin : 3692
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zubiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Tarasiewicz
Czas wytworzenia: 2003-07-03 12:14:51
Czas publikacji: 2018-10-02 11:08:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak