Pełnomocnik Starosty do spraw Współpracy z Zespolonymi Służbami, Inspekcjami i Strażami - zakres zadań 

 

 

PEŁNOMOCNIK STAROSTY DO SPRAW WSPÓŁPRACY Z ZESPOLONYMI SŁUŻBAMI, INSPEKCJAMI I STRAŻAMI (PZ)

Pełnomocnik: 

pokój nr 56 - II piętro, tel. 75 64 64 356,

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) koordynowanie działań służb, straży i inspekcji w ramach zespolonej administracji publicznej powiatu lubańskiego,

2) inspirowanie działań Starosty wobec służb, straży i inspekcji dla podnoszenia jakości w wypełnianiu zadań na rzecz społeczności Powiatu,

3) przygotowywanie narad Starosty z szefami służb, straży i inspekcji,

4) wnioskowanie do Starosty, Zarządu i Rady w sprawach działalności służb, straży i inspekcji,

5) współdziałanie z gminami w zakresie funkcjonowania służb, straży i inspekcji.

 
Liczba odwiedzin : 909
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2003-06-26 08:26:00
Czas publikacji: 2019-02-05 09:52:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak